سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد احمدیان – آزمایشگاه پژوهشی شناسه و رمزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهر
حسن توکلی – آزمایشگاه پژوهشی شناسه و رمزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهر

چکیده:

انتقال داده پر سرعت روی شبکه توزیع برق از مسا ئل در حال پیگیری توسط مهندسین مخابرات است زیرا استفاده از خطوط قدرت موجود برای انتقال د اده هزین ه های ایجاد یک شبکه و محیط جدید را بسیار کاهش م ی دهد . از آنجا که خطوط قدرت ذاتاً برای کاربرد در فرکانس های مخابرا تی طراحی نشده اند؛ انتقال سیگنال باند پهن در این کانال بدون مشکل نخواهد بود . به منظور جایگذاری سیگنال باند پهن در استفاده این نوع کانال ها از مد ولاسیون چندحاملیOFDM می شود. در این مقاله خطوط توزیع قدرت به عنوان کانال مخابراتی بررسی شده و برای ارتقای سطح امنیت و قابلیت اطمینان کانال، از جدیدترین رو شهای رمزنگاری و کدگذاری پیام های ارسالی استفاده شده است