سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده طلیعه شریعتمداری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان،
سید نادر شتاب بوشهری – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستمها، اصفها
قدرت افتخاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و حمل و نقل، معاونت حمل و نقل و ترافیک ش

چکیده:

استفاده از گاز طبیعی، به عنوان سوخت جایگزین درسبد حاملهای انرژی در بخش حمل و نقل و با کمترین آلودگی زیست محیطی نسبت به سایر انرژیهای سوخت وسایل نقلیه، منجر به افزایش تقاضا برای این ماده طبیعی و گسترش ظرفیتهای انتقال و توزیع این تکنولوژی در سطح کشور گردیده است. استفاده از ودروهای دوگانه سوز به طور فزایندهای در جامعه مورد استقبال قرار گرفته است[ ۴]. قیمت مناسب CNG کارایی تقریباً مشابه با بنزین(کالای جانشین) و سهمیه بندی بنزین باعث شده استفاده از گاز به عنوان سوخت جایگزین مورد توجه قرار گیرد. از این رو ساخت جایگاههای سوختCNG به منظور ارائه خدمات بیشتر به مردم از اولویتهای بخش دولتی و خصوصی قرار گرفته است. تعداد کم جایگاهها، صفهای طویل مشتریان جهت سوخت گیری در محل جایگاههایCNG و افزایش تعداد خودروهای دوگانه سوز نیاز به تأسیس جایگاههای جدید را نمایان میکند. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است