سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا طحانیان – هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محدثه سادات امیری محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:

امروزه سه چهارم جمعیت ساکن در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، در نواحی شهری زندگی می کنند. به همین جهت اکثر مسائل بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با حمل و نقل مانند آلودگی صوتی نیز در شهرها و حومه آنها رخ می دهد. امروزه ارزیابی صدای ترافیک که مهمترین منبع صدای شهری است و پیش بینی وضعیت هایی برای کاهش میزان آلودگی در محیط زیست شهری اهمیت پیدا نموده است.کاهش مقدار آلودگی صوتی در بزرگراه ها به دو روش امکان پذیر می باشد: راهکار اول کنترل آلودگی صوتی در منبع تولید صدا و دومین راهکار، کنترل صدا در مسیر انتشار آن با استفاده از دیواره های صوتی در اطراف جاده ها که به عنوان مؤثرترین روش معرفی می شود. به همین منظور در این مقاله با بررسی و سنجش میزان آلودگی صوتی در یکی از مناطق پرتردد شهر اصفهان به عنوان مطالعه موردی ، به ارائه الگوی مدلسازی استفاده از دیوارهای صوتی در کاهش میزان آلودگی صوتی در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری پرداخته شده است.