سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود عامل سخی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
محمد داودی – استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس

چکیده:

مطالعه رفتار لرزه ای سدهای خاکی یکی از مباحث مهم مهندسی می باشد زلزله های گذشته باعث ایجاد صدماتی به سدها شده اند براین اساس اهمیت بررسی رفتاردینامیکی و تعیین مشخصات دینامیکی سد از اهمیت بالایی نزد طراحان سد و محققین برخوردار است با توجه به پیشرفتهای اخیر در زمینه روشهای متفاوت پردازش سیگنال می توان از ازمایشهای ارتعاشی در جا مانند ازمایشهای انفجار و استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده زلزله واقعی به عنوان روشی مناسب جهت تعیین مشخصات دینامیکی در جای سدهای خاکی همچون فرکانسهای مودی و نیز سایر انواع سازه های مهم جهت تدقیق مدلهای عددی استفاده نمود. استفاده از این روشها باعث می گردد تا فرکانسهای مودی سازه با دقت بالایی براورد گردد که دلیل آن استفاده از سازه موجود در مقیاس کامل و لحاظ شدن تمامی شرایط محیطی و رفتاری سازه می باشد.