سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
علی امیری – دانشگاه زنجان

چکیده:

تغییر مفهوم جریان داده برحسب زمان درجریانهای داده را مفهوم شناور میگوییم کاوش درجریانهای داده ای متغیر با زمان اخیرا بسیار مورد توجه بوده است و چندین روش طبقه بندی با قابلیت کشف مفهوم شناور ارایه شده است که از معروفترین آنها می توان به دو روش aCVFDT CVFDT اشاره کرد با توجه به کاربردهای بسیارخوب گذشته هوز برخی چالشهای حل نشده باقیمانده است که میتوان به تاخیر زیاددرکشف مفهوم شناور درروش CVFDT و پیچیدگی محاسباتی بسیاربالا درروش aCVFDTاشاره کرد دراین مقاله روشی مبتنی برفرضیه تهی به نام ∅ CVFDT برای حل این چالشها ارایه شده است مزیت اصلی ∅ CVFDT این است که درتمام طبقه بندی هایی که با تغییر مفهوم مواجه شده اند و قابلیت کشف آن را ندارند قابل بکارگیری است