سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاشم هادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
مهدی قیاسی – دانشجوی دکتری زراعت

چکیده:

دار پالایش فناوری در حال ظهور پالایش سبز برای تمیز کردن محیط زیست آلوده به آلاینده های آلی یا غیر آلی است که با استفاده از درختان زنده به حذف، مصادره، و یا تجزیه شیمیایی آلاینده می پردازد. کارایی دار پالایش در تمیز کردن خاک آلوده به نفت خام ، مواد منفجره ، زهآب زباله ، فلزات ، آفت کش ها ، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، و حلال ها ثابت شده است. درختان از تناسب کامل جهت این که گیاهان کلیدی برایپالایش سبز باشند برخوردارند. برای جذب کارآمد آلاینده ها، سیستم ریشه ای بزرگ با نفوذ عمیق و سرعت تعرق بالا اهمیت دارد. درختان تولید کننده زیتوده های بزرگ، با سرعت رشد بالا، متحمل به استرس، که به مواد مغذیکم و خاک با کیفیت پایین نیازمند بوده و قادر به زنده ماندن در یک محیط خشن و تحمل اثرات مسموم کننده گیاهی آلاینده ها هستند، جهت این امر ترجیح داده می شوند. وسیله نقلیه ای که با آن نیاز روز افزون به پاکسازی کشاورزی، صنعتی، نظامی و اماکن عمومی می تواند برآورده شود. به نظر می رسد که صنوبر ها دارای مزایای بسیاری به عنوان اولین انتخاب برای اهداف بالا باشند اما جهت بهره برداری کامل از پتانسیل آنها پژوهش مداوم لازم است