سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پارسا – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
علی وحیدیان کامیاد – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدباقر نقیبی سیستانی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

چکیده:

فرایند احتراق در سیستم بویلر نیروگاههای حرارتی یک فرایند چند ورودی چند خروجی متغیر با زمان به شدت غیرخطی و متداخل می باشد به همین خاطر تنظیم پارامترهای کنترل پذیر اصلی آن با استفادها ز روشهای کلاسیک مبتنی بر مدلسازی مشکل می باشد از آنجایی که سیستمهای کنترل توزیع شده به طور گسترده در نیروگاهها مورد استفاده قرار میگیرد دادههای مربوط به پارامترهای بویلر جمع آوری و ثبت می شوند به همین خاطر استفاده از تکنیکهای داده کاوی یک روش بسیار موثر بمنظور تنظیم بهینه پارامترهای احتراق می باشد همچنین چون در صنعت اغلب با داده های نویزی و نادقیق سروکار داریم و به منظور کاهش اثرات برازش کردن مقادیر عددی در بازه های مختلف در روش قواعد انجمنی استفاده از مجموعه های فازی بسیار مفید میب اشد.