مقاله استفاده از داده های ماهواره لندست، سنجنده +ETM جهت بررسی وضعیت پوشش سطح زمین (مطالعه موردی: کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از داده های ماهواره لندست، سنجنده +ETM جهت بررسی وضعیت پوشش سطح زمین (مطالعه موردی: کاشان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارزسازی
مقاله +ETM
مقاله شاخص OIF
مقاله کاشان
مقاله ارزیابی دقت
مقاله شاخصهای گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: منبری سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیتهای انسانی در مناطق مختلف به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه ریزیهای منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان تکنیکهای سنجش از دور به دلیل ویژگیهای خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه حاضر از داده های ماهواره ETM+ مربوط به ۱۰ ژولای ۲۰۰۲ منطقه کاشان استفاده گردید. با استفاده از بهبود کنتراست، ساخت تصاویر رنگی کاذب، تحلیل مولفه های اصلی و مدل رقومی ارتفاع اقدام به بارزسازی تصاویر شد. به منظور تعیین بهترین ترکیب باندی برای استفاده در طبقه بندی و نیز ساخت تصاویر رنگی کاذب از شاخص OIF و نیز همبستگی بین باندها استفاده گردید. برای طبقه بندی داده ها از روش نظارت شده استفاده شد. نقشه واقعیت زمینی با روش نمونه گیری و پیمایشهای میدانی تهیه شد. پس از طبقه بندی نقشه پوشش سطح زمین با کلاسهای مختلف با دقت %۸۲٫۴۵ تهیه شد. نتایج بیانگر این است که کلاس مخروط افکنه با %۲۹٫۳۳ بیشترین سطح و اراضی پف کرده شور با %۰٫۱۱ کمترین سطح مربوط به کلاس کاربری اراضی می باشد. در این مطالعه همچنین به منظور آشکارسازی پوشش گیاهی از شاخصهای گیاهی NDVI، TSAVI، RVI، DVI، SARVI SAVI استفاده گردید. بررسی همبستگی بین شاخصها نشان داد که شاخص NDVI بیشترین همبستگی (Re=0.99) را در بین شاخصها دارا می باشد؛ بنابراین با استفاده از شاخص NDVI وضعیت پوشش گیاهی بررسی گردید. نتایج نشان داد که با استفاده از داده های ماهواره ای با صرف کمترین زمان و هزینه می توان در مقیاسهای وسیع، نوع و سطح کاربریهای مختلف را با دقت بالا در یک سال خاص و یا سالهای مختلف استخراج کرد.