مقاله استفاده از داده های آماری پراکندگی اندازه بلورهای پیروکسن در مطالعه فرآیندهای پترولوژی مراکز آتشفشانی شمال شرق قروه، کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پترولوژی از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: استفاده از داده های آماری پراکندگی اندازه بلورهای پیروکسن در مطالعه فرآیندهای پترولوژی مراکز آتشفشانی شمال شرق قروه، کردستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکندگی اندازه بلورها (CDS)
مقاله کواترنری
مقاله پیروکسن
مقاله اختلاط
مقاله قروه
مقاله کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیان اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: کرد معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش آماری مطالعه پراکندگی اندازه بلورها (CSD)، راه کار جدیدی در مطالعه ویژگی های فیزیکی و پترولوژی سنگ های آذرین، به ویژه سنگ های آتشفشانی است. گدازه های آتشفشان های کواترنری شمال شرق قروه با تکیه بر این روش بررسی شد. ترکیب گدازه ها بازالتی است و در آن ها پیروکسن های غربالی، الیوین های اسکلتی، کوارتزهایی با خوردگی خلیجی و بیگانه سنگ های گنیسی یافت می شود. مطالعه بافت ها به صورت کمی و از طریق روش CSD انجام می شود. سرعت هسته بندی و مدت زمان رشد بلورها به وسیله پراکندگی اندازه بلورهای پیروکسن تعیین می شود. زمان رشد پیروکسن ها 17-36 سال به دست آمده که بیانگر ثبات شرایط تبلور در منطقه در طی دوره فوران است. نمودار لگاریتمی چگالی تجمعی در مقابل اندازه بلور، وقوع اختلاط ماگمایی را برای بازالت های منطقه قزلجه کند و توقف موقتی در اتاقک های ماگمایی قبل از رسیدن به سطح زمین را برای برخی فوران ها مانند قره بلاغ تایید می نماید.