سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا جوادی – استادیار دانشگاه آزاد زمین واحد نور
رهرا چترسیماب – کارشناس ارشد خودشناسی -سازمان جنگل‌ها-مراتع و آبخیزداری
فرشاد میردار هریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت‌های انسانی در قسمت‌های مختلف به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دراین‌میان تکنیک سنجش از دور به دلیل ویژگی‌های خاص از اهمیت ویژگی برخوردار است در مطالعه حاضر از داده‌های ماهواره‌ای ETM+ استفاده گردید. در این تحقیق از نرم‌افزارهای GIS ، ۸٫۵ Erdas و GPS استفاده شد. پس از اعمال پیش پردازش های تصحیحات هندسی ، توپوگرافی و اتمسفریک و سپس پردازش های آنالیز مؤلفه‌های اصلی و اعمال شاخص‌های گیاهی با استفاده از روش طبقه‌بندی نظارت شده کاربری‌های مرتع خود، مقطع متوسطه، جنگل انبوه، جنگلی دیده‌ام دوخت و منطقه مسکونی با دقت ۸۸% استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که حدود ۶۳٫۴ در صد جنگل انبوه بیشترین سطح و مناطق مسکونی با حدود ده ۱٫۴ درصد کمترین سطح را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج حاصل نشان دهنده این بود که داده‌های ماهواره‌ای این قابلیت را دارا هستند که با صرف کمترین انرژی و هزینه در مقیاسی وسیع موقت کاربری‌های مختلف را با دقت بالا به منظور بررسی تأثیر پارامترهای مدیریتی در یک سال خاص و یا سازهای مختلف را استخراج کرد.