سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره عربی بلاغی – هیئت علمی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

چکیده:

گردآوری داده از گره های حسگر به گونه ای که هیچ داده ای از بین نرود، یکی از مهمترین موضوعات در شبکه های حسگر بی سیم است. یکی از مسائل مهم این شبکه ها، تخلیه انرژی گره های حسگر نزدیک به ایستگاه پایه است که در نتیجه گردآوری مدام داده توسط این گره ها حاصل می شود. استفاده از زمان بندی عناصر سیار (گره های سیار)، در جمع آوری اطلاعات از گره های حسگر، مانع گمشدگی داده ها می شود. مسئله را می توان به سه مرحله دسته بندی کرد: مرحله اول: گره ها با توجه به منطقه جغرافیایی خود و در ساختار درختی خوشه بندی می شوند. در مرحله دوم، گره هایی که در حال فعال قرار دارند با عناصر سیار ارتباط برقرار می کنند، یعنی بر اساس زمانبندی عناصر سیار، همه گره های فعال چهار سوی آن، با عناصر سیار ارتباط برقرار می کنند. در مرحله سوم، عناصر سیار فقط قادر به برقراری ارتباط با گره های مرزی خوشه می شوند و سرعت این ارتباط وابسته به اهداف روش پیشنهادی مانند کاهش گمشدگی داده است.