مقاله استفاده از خدمات نظام سلامت در خانوارهای منطقه روستایی استان فارس (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۶ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از خدمات نظام سلامت در خانوارهای منطقه روستایی استان فارس (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات بهداشتی
مقاله پوشش بیمه
مقاله سلامت
مقاله جمعیت روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل مختلفی در رفتار افراد در مواجهه با بیماری ها موثر هستند. این مطالعه مقطعی با هدف تحلیل رفتار جستجوی درمان و الگوی استفاده از خدمات نظام سلامت در ساکنان روستایی استان فارس انجام شد. ۱۹۸خانوار روستایی به روش نمونه گیری تصادفی منظم در سال ۱۳۹۰، انتخاب شدند. اطلاعات با پرسش نامه استاندارد شده و با پرسش از مطلع ترین فرد خانوار جمع آوری شد و داده ها با آزمون های آماری فیشر و کای دو تحلیل شدند. وضعیت تاهل، دارا بودن بیمه و نوع آن ارتباط آماری معنی داری با احتمال اقدام به درمان و سطح خدمات مورد استفاده داشت. با توجه به عدم استفاده صحیح از نظام ارجاع و مزایای بیمه روستایی، اصلاح نظام بیمه روستایی، بالا بردن سطح آگاهی جامعه و آموزش پزشکان و داروسازان جهت بهبود الگوی مصرف پیشنهاد می شود.