سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیلان رشید زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
یحیی مقصودلو – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بنفشه منوچهر – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
مژگان مقصودلو – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

عمل دگردیسی Monascus sp.KB9 برای تبدیل محصولات کشاورزی برپایه کربوهیدرات به رنگدانه ها افزایش یافته است جهش زایی و دگردیسی با استفاده از نوار UV و تفکیک توارثی برای بهبود بازده ی محصولات رنگدانه مورد استفاده قرارمیگیرد درنتیجه دو دگردیسی و جهشهای مداوم رنگدانه های زرد و قرمز تولید شد همچنین یک رنگدانه سفید نیز به دست آمد این جهشهای رنگی همراه با دگردیسی والدینی آنها برای مقایسه محصول گلوکوآمیلاز درمحیط کشت برنج جامد مورد استفاده قرارگرفتند برای تاثیر گلوکومیلاز مقدار رطوبت اولیه برنج درحدود ۳۵-۴۳% درنظر گرفته شد قابل توجه است که جهش سفید که توانایی اش را برای تولید رنگدانه از دست داده و بی میلی مورفولوژی به دگردیسی والدینی اش را آشکار کرده بیشترین آنزیم گلوکومیلاز را در۵ ۱۰×۴/۰۷U/gdw تولید می کند.