سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیرین کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سید مهدی جعفری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با افزایش روز افزون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در مزارع و ورود سموم و فلزات سنگین و ترکیبات ازته در روان آبهای حاصل از آبیاری مزارع و همچنین موارد ازته و سایر ترکیبات آلی موجود در استخرهای پرورش میگو و ماهی با ورود به جریان آب رودخانه ها می تواند باعث آلودگی محیط زیست شوند، می توان با پرورش جلبک ها در مسیر روان آبها، آبها را تصفیه نمود. جلبکها قادرند با فتوسنتز، مواد غیر آلی را به مواد آلی تبدیل کنند با مصرف مواد آلی آب به عنوان مواد مورد نیاز برای رشد خود می توانند محیط زیست را از آلودگی حفظ کنند. از خود جلبکها نیز می توان به عنوان خوراک دام و طیور و آبزیان استفاده کرد یا محصولات با ارزش دیگری مانند ویتامینها، اسیدهای چرب ضروری، رنگ خوراکی و ترکیباتی که در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد تولید کرد.