سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم
رضا بزرگمهر نیا – کارشناس عمران و کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق نحوه عملکرد مدیریت بحران قبل در حین و بعد از وقوع زلزله می باشد و در نهایت وضعیت موجود مدیریت بحران در بم بعنوان مطالعات میدانی مورد بررسی قرار گرفته و نکات ضعف و قوت آن شناسایی شده است سپس با استفاده از مزایای فن اوری اطلاعات IT در مدیریت بحران می توان به برنامه ریزی دقیق سرعت بالا نظارت موثر براقدامات پیشگیرانه هدایت فعالیت های امداد امکان کنترل صحت و کنترل دسترسی به اطلاعات و مبادله سریع اطلاعات اشاره کرد د رحقیقت مدیران بحران زلزله بدو ن استفاده از فناوری ا طلاعات بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد در ادامه مطالعات آماری نحوه عملکرد مدیریت بحران در زلزله بم از دیدگاه مردم و مسئولین شهر بم در سال ۸۲-۸۳ انجام شده است دراین دیدگاه دو گروه مرد م و مسئولین شهر بم را در مورد عملکرد مدیریت بحران که شامل مراحل و شاخصهای برنامه ریزی پیشگیری و ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران خدمات رسانی و تامین نیازهای عمومی جلب مشارکت مردمی و بکارگیری نیروی انسانی سازماندهی و نظارت برای کنترل بحران که جهت بازسازی و عادی سازی موثرند مورد بررسی قرارگرفته اند.