سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدف محمودزاده – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی نیازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
وحید نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی شازند

چکیده:

جذب زیستی شامل استفاده از مواد زیستی است که لیگاندها یا گروه های عاملی این مواد می توانند با فلزسنگین برهم کنش شیمیایی یا فیزیکی داشته باشند دراین مطالعه جذب زیستی برگ درخت یاس با نام علمی Syringa vulgaris برای جداسازی fe,cu,pb از پسابهای صنعتی مورد بررسی قرارگرفت پارامترهای موثر برجذب این فلزات مانند اثر دما اثر PH اثر غلظت جاذب و اثر غلظت یون فلزی اولیه مورد مطالعه و بهینه سازی قرارگرفته اند نتایج نشان داد که PH و غلظت اولیه یونهای فلزی بیشترین تاثیر را در افزایش بازده جذب زیستی دارند.