سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا اسدی خرم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،
ابوالقاسم خزاعیان – دانشیار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
محمدرضا ماستری فراهانی – استاد یار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان

چکیده:

چوب به عنوان ماده آلی که از درخت به دست می آید یکی از اولین موادی است که بطور طبیعی و فراوان در دسترس بشر قرارداشته است. استفاده از چوب در بسیاری از موارد به علتت خا ت یت هیگروستکوپ یک، تخریت ب در مقابت اشعه UV ، خصو ت یاتمکانیکی ناهمگن و تخریب زیستی محدود شده است. یکی از روشهای بهبود خواص چوب استفاده از ترکیبات شیمیایی است. اما مواد حفاظتی به کار برده شده، دارای مواد شیمیایی با بنیان های سمی هستند که برای سلامتی انسان ها و مح یط زیست مضر میباشد. تیمار حرارتی روش مؤثری برای ا لاح چوب بدون استفاده از مواد شیمیایی است که سبب دوستدار محیط زیست شدن این روش شده است