سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول محرمی – دانشگاه زنجان عضو هیئت علمی
محسن صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

باتوجه به اثرات قابل توجه تنشهای پسمانددرعمر و کارایی سازه ها بررسی این تنش ها درقطعات حساس مثل پره توربین ودیگر اجزای نیروگاهی و نیز درمواردی که ترک یا عیبی درقطعه وجود داشته باشد ازاهمیت ویژه ای برخوردا راست تکنیکهای متعددی برای اندازه یگری تنشهای پسماندتوسعه یافته اند که گروهی برپایه ازاد شدن مکانیکی تنش بوده و روش Ring core یکی از این روش ها م باشد روش ring core بدلیل مزایای نسبی نسبت به تکنیک Hole Drilling مورد علاقه و استفاده مجموعه هایی نظیر SIEMENS و شرکت های وابسته و همچنین مورد نیاز شرکت های داخلی سازنده تجهیزات نیروگاهی درساخت و کنترل کیفیت تجهیزات نیروگاهی می باشد دراین مقاله ابتدا به بررسی و استخراج اصول و روابط حاکم براین روش برای اندازه گیری و محاسبه تنشهای پسماند پرداخته شده و سپس این روابط برای محاسبه تنشهای پسماندیکنواخت درضخامت یک قطعه با رفتار الاستیک خطی استخراج شده ست.