سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریا مختازی زنوزی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
محمدامین حجازی –
حاجیه لطفی –
صولت اسلامی –

چکیده:

باکتریهای پروبیوتیک به عنوان مکملهای غذایی زنده میکروبی است که اگر به تعداد کافی و به صورت زنده مصرف شوند اثرات سودمندی درمیزبان نشان میدهند لاکتوباسیلوسها متداولترین نوع باکتریهایی هستند که به عنوان پروبیوتیک معرفی شده اند بدلیل گسترش فزاینده محصولات لبنی صنعتی بجای محصولات سنتی امکان از دست دادن بسیاری از باکتریهای پروبیوتیک وجود دارد بنابراین ضروری است باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیکی از منابع سنتی جداسازی و شناسایی شوند هدف ازاین تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی ۲۲ ایزوله لاکتوباسیلوس جداشده ازمحصولات لبنی سنتی منطقه آذربایجان با تکنیک RAPD-PCR می باشد که با ۵ پرایمر ۱۰ مری انجام گرفت گروه بندی ایزوله ها و رسم دندروگرام حاصل براساس حضور و عدم حضور باندهای RAPD به وسیله نرم افزار NTSYS و ضریب تشابه UPGMA صورت گرفت.