سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی شریفی – استادیار دانشگاه تهران
علی سام خانیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی

چکیده:

تکنیک RO که ازسیگنالهای فرستاده شده توسط سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS استفاده می کند به علت صحت و قدرت تفکیک قائم بالا پایداری طولانی مدت کارکردن درهر آب و هوا و پوشش جهانی دردودهه گذشته به عنوان یکی از ابزار مهم اندازه گیری جهانی دمای تروپوپاز پدیدار شده است تروپوپاز لایه ی جداکننده تروپوسفر و استراتوسفر به دلیل حساسیت بالایی که به تغییرات دما دارد پایش گرم شدن جهانی را ممکن می سازد و با بررسی تغییرات زمانی آن میتوان به تغییرات اقلیمی منطقه پی برد دراین مطالعه داده های RO چهارماموریت COSMIC GRACE ;CHAMP ;SAC-C برای آنالیز تغییرات و ترند دما و ارتفاع تروپوپاز ایران براساس ۱۳ ماه داده های SAC-C 87 ماه داده های CHAMP 39 ماه داده های GRACE و ۴۷ ماه داده های COSMIC استفاده شد با بررسی آنومالی ارتفاع و دمای تروپوپاز اول ایران درطول ۹ سال اخیر ترند کاهشی برای ارتفاع تروپوپاز بدست آمد که درآن کاهش ارتفاع تروپوپاز اول درطول این ۱۰۸ ماه ژوئن ۲۰۰۱ تا می ۲۰۱۰ به میزان ۱ ± ۰٫۸m / month به همراه افزایش متناظر دمای آن به میزان ۰٫۰۰۶۹ ± ۰٫۰۰۳۱ K / month بودها ست.