سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیدرضا روستاپور – استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی
ندا مفتون آزاد – استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی
احمد خالو احمدی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید، گروه ماشینهای

چکیده:

در این تحقیق تغییرات چروکیدگی ورقه های سیب زمینی در حین خشک شدن با خشک کن کابینتی با جریان هوای موازی، با استفاده از تکنیک پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته است. ورقه های سیب زمینی با ضخامت های ۳ و ۶ و ۹ میلی متر در سه دمای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سیلسیوس بطوریکه قطر کوچک ورقه ها در دو راستای عمود و موازی جریان هوا استقرار یافته و هوا با سرعت ۱/۵ متر بر ثانیه بر روی آنها جریان می یابد، در طی خشک شدن تصویربرداری شده و با انتقال انها به جعبه ابزار پردازش تصویر در نرم افزار MATLAB تغییرات مساحت و نسبت کرویت آنها بدست آمده است. این فاکتورها با انجام ازمون اماری مورد مطالعه قرار گرفته و نمودار تغییرات انها در حین فرایند استخراج شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، دمای هوا، راستای قرارگیری نمونه ها در مقابل جریان هوای گرم و ضخامت نمونه ها تاثیر معنی داری بر مساحت و نسبت کرویت ورقه های سیب زمینی داشته اند.