سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی اسفندیارپوربروجنی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
علی سلیمانی – کارشناس ارشد آزمایشگاه گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
محمد گرجی اناری – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی انار

چکیده:

امروزه مدیریت های کودی براساس مقادیر میانگین عناصر غذایی و اعمال یکنواخت آن‌ها به خاک، به دلیل عدم توجه به تغییرپذیری مکانی و زمانی خصوصیات خاک و عدم یکنواختی مکانی نیاز خاک به دریافت نهاده های مختلف، مدیریتی بهینه محسوب نمی‌گردد و عواقب زیست محیطی و اقتصادی نامطلوبی را به دنبال دارد. پژوهش حاضر، وضعیت حاصلخیزی خاک های بخشی از باغ های پسته ی شهرستان انار را در راستای مدیریت کودی آن ها با استفاده از روش نوین زمین آمار در اسفندماه ۱۳۸۹ بررسی نموده است. پس از برداشت ۶۰ نمونه ی کاملاً تصادفی خاک سطحی (عمق صفر تا ۴۰ سانتی متر) از برخی باغ های پسته ی منطقه ی مورد مطالعه و اندازه گیری فسفر و پتاسیم قابل جذب آن ها، نقشه های کریجینگ معمولی عناصر غذایی مزبور با استفاده از نرم افزارهای زمین آماری ترسیم شدند و مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حدود ۵۰ درصد (۱۳۷ هکتار) از مساحت محدوده ی مطالعه شده، نیازی به مصرف کودهای پتاسیمی ندارد. این در حالی بود که تنها حدود ۱۰ درصد (۲۵ هکتار) از مساحت منطقه، نیازی به مصرف کودهای فسفره نداشت. بنابراین، با توجه به اختلاف قیمت کیسه های کود یارانه ای (که توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انار در اختیار باغ داران قرار می گیرند) و کیسه های کود آزاد موجود در بازار مشخص گردید که در صورت عدم استفاده از کودهای شیمیایی برای مناطقی که نیازی به دریافت کود ندارند، سالانه می توان مبلغی حدود ۵/۳۶ میلیون تومان در مصرف کودهای سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل برای محدوده ی مطالعاتی صرفه جویی نمود و از این طریق، گامی مؤثر در راستای جهاد اقتصاد کودی این مناطق از طریق مدیریت خاص مکانی برداشت.