سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

گرفتگی غشا یکی از مهمترین مسائل در فیلتراسیون غشایی است. در سالهای اخیر استفاده ازنیروهای دیگرهمراه با فیلتراسیون برای بهبودعملیات توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی ازنیروهای مورد استفاده در این زمینه اولتراسونیک می باشد. در این مقاله اثرات حاصل از اولتراسونیک، تجهیزات مورد استفاده در فیلتراسیون همراه با اولتراسونیک، اثرات مختلف پارامترهای فرآیند بر جریان و اثرات پرتوافکنی اولتراسوند بر غشاها را بررسیمی کنیم. اولتراسونیک جریان را بوسیله شکست لایه کیک بر سطح غشا افزایش می دهد. پارامترهای مختلفی وجود دارد که بر اثرگذاری عملیات اولتراسوند اثر می گذارد. مانند اثرات بسامد، خصوصیات ماده ورودی ۱ به غشا، خصوصیات غشا، سرعت جریان عرضی و فشار. در ضمن دوام و ماندگاری غشا در طول عملیات اولتراسوند باید در نظر گرفته شود. افزایش عمل فیلتراسیون غشایی بوسیله اولتراسوند هنوز کاملاً تجاری نشده است که از دلایل اصلی آن، کنترل ساییدگی و تحلیل تدریجی غشاست.