سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی گرایلو – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
امین قنبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود
آیدین خداشناس – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه فشرده سازی سیگنالهای گفتار یکی از زمین ههای تحقیقاتی فعال می باشد که در کاربردهای مختلفی از جمله سیستمهای مخابراتی و پایگاههای نگهداری، مرور و بازیابی فایلهای صوتی مورد نیاز م یباشد. تکنیک انطباق الگو مبتنی بر شناسایی و دسته بندی الگوهای تکراری، انتخاب یک الگوی نمونه برای هر دسته، ذخیره آنها در یک کتابخانه و بالاخره، توصیف سیگنال اولیه بر حسب الگوهای نمونه عمل م یکند. این تکنیک در سیگنالهایی که اجزای تکراری نسبتاً زیادی در آنها وجود دارد با موفقیت زیادی عمل می کند. در سیگنالهای گفتار چنین الگوهای تکرارشوند های به وفور به چشم م یخورند؛ اما، طول این الگوها متغیر است. از طرفی، تاکنون از تکنیک انطباق الگوی یک بعدی برای فشرد هسازی سیگنالهای گفتار (صحبت) استفاده چندانی نشده است. در این مقاله، یک روش فشرده سازی با/بدون اتلاف سیگنالهای گفتار مبتنی بر تکنیک انطباق الگو و مد لسازی مبتنی بر چندجمله ای ها پیشنهاد و کارایی آن با استاندارد فشرده سازیMP3مقایسه می گردد. نتایج آزمایشات روی سیگنالهای گفتار مختلف بررسی شده نشان م یدهد که روش پیشنهادی، به طور متوسط ۲٫۱ برابر میزان فشرده سازی بهتری نسبت به استاندارد مذکور دارا م یباشد