مقاله استفاده از تکنیک داده کاوی در بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در عدم موفقیت روش درمان ناباروری IUI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مدیریت سلامت از صفحه ۴۶ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از تکنیک داده کاوی در بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در عدم موفقیت روش درمان ناباروری IUI
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروری
مقاله روش IUI
مقاله داده کاوی
مقاله روش های توصیفی
مقاله الگوریتم Kmeans

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالمعصوم فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناباروری یکی از مسائلی است که امروزه هزینه های مادی و معنوی زیادی را بر روی دوش زوجین نابارور قرار داده است. روش انتقال داخل رحمی اسپرم (IUI) یکی از روش های درمانی برای این گروه از زوجین می باشد. غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه این روش ضرورت بررسی و شناسایی عواملی را که بر روی میزان اثربخشی آن تاثیرگذار هستند، دوچندان کرده است. لذا هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر در عدم موفقیت این روش با بکارگیری تکنیک های داده کاوی روی داده های مربوط به زوجین نابارور بیمارستان صارم می باشد که از روش IUI استفاده کرده و نتیجه این روش بر روی آنها ناموفق بوده است.
روش کار: با استفاده از یکی از تکنیک های توصیفی داده کاوی یعنی الگوریتم Kmeans و شاخص Davis – Buldian بیماران به ۷ گروه تقسیم شدند و ویژگی های هر گروه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بررسی و تحلیل ویژگی های هریک از ۷ گروه بدست آمده، این نتایج را به همراه داشت: بر اساس نتایج خوشه بندی به ترتیب اهمیت عواملی هم چون افزایش سن زن، اضافه وزن و یا چاقی، نوع ناباروری که در این مطالعه اکثریت گروه بیماران نوع اولیه را تجربه کرده، عامل ناباروری که در اینجا اکثریت گروه بیماران به دلیل مردانه نابارور بوده، طول مدت ناباروری و نیز وضعیت اسپرم از لحاظ نرمال یا غیرنرمال بودن آن روی عدم موفقیت روش IUI در زوجین نابارور بیمارستان صارم تاثیر داشته است.
نتیجه گیری: با تحلیل نتایج خوشه بندی، عوامل تاثیرگذار در عدم موفقیت روش IUI بر روی زوجین نابارور شناسایی شد. این نتایج با مشورت با خبرگان می تواند برای پیش بینی نتیجه روش IUI و انتخاب روش درمانی مناسب به محققین، پزشکان و زوجین نابارور کمک کند.