سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه حاجیلاری – کارشناس ارشد شیمی تجزیه، مسئول آزمایشگاههای آب، شرکت آب و فاضلاب آذرب
سهراب طالبی – کارشناس بهداشت محیط، مدیر دفتر کنترل کیفی و نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب
ازیتا حسین زاده – کارشناس شیمی، کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت آب، شرکت آب و فاضلاب آذربا

چکیده:

تکنیکهای RBF و تغذیه مصنوعی چاهها، از جمله روشهای مقرون به صرفهای میباشند که کاربرد گستردهای در بسیاری از کشورهای جهان یافته است. عبور دادن آب از زیر سطح زمین مزایای فراوانی دارد. تجربه نشان داده است که در طی نفوذ و جابجایی آب در زیر زمین، فرآیندهایی از قبیل فیلتراسیون، جذب سطحی و تجزیه بیولوژیکی موجب ارتقاء کیفیت آب خام میگردد. عبور از زیر سطح زمین بعنوان مرحلهای از تصفیه آب میتواند موجب حذف ذرات، پاتوژنها، مواد شیمیایی آلی و معدنی، رنگ، بو، طعم و جلبک از آب گردد. همچنین این عمل باعث همگن سازی دمای آب و کاهش احتمال تشکیل DBPS با حذف پیش سازهای آن از آب و در نتیجه تولید آبی پایدار از لحاظ بیولوژیکی میشود.استفاده از روش RBF هزینههای سازهای و بهرهبرداری تصفیهخانه را کاهش می دهد چرا که دیگر نیازی به طراحی مراحل پیشرفته برای تصفیه و استفاده زیاد ازمواد شیمیایی نمیباشد. کاربرد این روش همچنین موجب تولید لجن کمتر و استفاده از گندزدای کمتر میگردد. در این مطالعه به بررسی کاربرد روش RBF در کشورهای مختلف، مزایا و محدودیت های آن و نیز میزان کارایی آن در بهبود کیفیت آب خام پرداخته شده است.