سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه تقیان دینانی – دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی
ناصر همدمی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد شاهدی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اشتباه درانتخاب تکنولوژی خشک کردن متناسب با محصول موجب ضایع شدن محصول و ایجاد ضررهای اقتصادی فراوان می گردد روش خشک کردن الکتروهیدرودینامیکی EHD دارای توان بالقوه ای درزمینه خشک کردن محصولات غذایی و دارویی می باشد خشک کردن الکتروهیدرودینامیکی به باد کرونایی حاصل از یونهای گازی که دریک میدان اکلتریکی قوی شتاب می گیرد وابسته است فرایند الکتروهیدرودینامیک اساسا یک پدیده غیرحرارتی است و واکنش مستقیم الکتروهیدرودینامیک با مواد بیولوژیکی و غیربیولوژیکی گرمای ناچیزی را درمقایسه با روش های خشک کردن سنتی تولید می کند این روش از نظر تولید محصولات خشک با کیفیت مناسب و مصرف انرژی پایین نسبت به روشهای سنتی خشک کردن در موقعیت به مراتب مطلوبتری قرار دارد دراینم قاله به بررسی پدیده الکتروهیدرودینامیک و همچنین بررسی بعضی از مطالعات انجام شده درزمینه خشک کردن الکتروهیدرودینامیک مواد غذایی پرداخته می شود.