سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین هادیان کمرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
فاطمه ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

کشورما درمنطقه ای زلزله خیز قرار دارد و همانطور که میدانید خسارات وارد بریک بنا دراثر تکانهای زلزله با وزن آن بنا رابطه مستقیمی دارد بنابراین هراندازه که با بهره گیری از فناوریهای نوین وزن یک ساختمان را کاهش دهیم سازه در برابر ویرانی ایمن تر خواهد شد ازجمله مواد جدیدی که جایگاه ویژه ای درساخت و ساز به خود اختصاص داده است بتن سبک می باشد که ردسالیان اخیر به خاطر مزایای عملی استفاده از آن به عنوان یکی از مصالح سازه ای مهم شناخته شده و تقاضا برای استفاده از آن درحال افزایش است استفادها ز بتن سبک سازه ای درسازه های بتنی با کم کردن بارمرده ساختمان باعث کاهش نیروی ناشی از زلزله و نیروی وارده برستون ها و پی می شود از این رو اگرچه معمولا تولید بتن سبک هزینه بیشتری دارد اما استفادها ز آن به دلیل کم کردن ابعاد اعضا مقرونب ه صرفه است دراین تحقیق سعی شده اثر میکروسیلیس بربتن سبک در راستای عملکرد بهتر سازه در برابر زلزله مورد بررسی قرار گیرد.