مقاله استفاده از تکنولوژی پروتئین نوترکیب برای تهیه آنتی بادی اختصاصی علیه ناقل بیماری رایزومونیا در چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری گیاهان زراعی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از تکنولوژی پروتئین نوترکیب برای تهیه آنتی بادی اختصاصی علیه ناقل بیماری رایزومونیا در چغندرقند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله Polymyxa betae
مقاله رایزومانیا
مقاله پروتئین نوترکیب
مقاله آنتی بادی چندهمسانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرنژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بصیرت مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفرپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نظری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی کچویی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری ریشه گنایی (رایزومانیا) از مهمترین بیماری های ویروسی چغندرقند می باشد. عامل این بیماری ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند می باشد. قارچ Polymyxa betae به عنوان تنها ناقل طبیعی این ویروس شناخته شده است. با توجه به ماهیت پارازیت اجباری ناقل و عدم قابلیت کشت در آزمایشگاه، شناسایی گیاهان آلوده معمولا بر اساس مشاهده میکروسکوپی انجام می شود. در این تحقیق به منظور تسهیل در روند شناسایی، آنتی بادی اختصاصی بر علیه این قارچ با استفاده از تکنولوژی پروتئین نوترکیب تولید گردید. پروتئین گلوتاتیون-اس-ترانسفراز (GST) اختصاصی P. betae، به عنوان آنتی ژن جهت تولید آنتی بادی به منظور شناسائی ناقل در گیاهان آلوده استفاده شد. تولید انبوه پروتئین GST بصورت نوترکیب و در میزبان باکتریایی صورت پذیرفت. ابتدا ناحیه کد کننده این پروتئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و از روی قالب cDNA تهیه گردیده از گیاهان آلوده جداسازی گردید. ژن مزبور سپس به صورت متصل به دنباله شش تایی هیستیدین در ناقل بیانی باکتریایی همسانه سازی گردیده و بیان آن به صورت نوترکیب در باکتری Escherichia coli صورت پذیرفت. خالص سازی پروتئین نوترکیب GST در شرایط طبیعی غیر واسرشتی و با استفاده از روش کروماتوگرافی تمایلی بر روی ستون نیکل انجام گردید. کمیت و کیفیت پروتئین نوترکیب حاصله بر روی ژل پلی اکریلامید بررسی شد. به منظور تولید آنتی بادی، پروتئین نوترکیب GST خالص جهت انجام ایمنی زایی در خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت و پس از تهیه آنتی بادی با تیتر بالا، خالص سازی آن با استفاده از ستون پروتئین A صورت گرفت. نتایج آزمایشات سرولوژیکی حاکی از قابلیت بالای آنتی بادی های حاصله جهت شناسایی قارچ ناقل در نمونه های گیاهی آلوده می باشد.