سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حق پرست – شرکت مدیریت تولید برق یزد، یزد صندوق پستی ۳۶۵-۸۹۱۷۵ ایران
رقیه دستخوان – شرکت مدیریت تولید برق یزد، یزد صندوق پستی ۳۶۵-۸۹۱۷۵ ایران
محمدتقی جوکار – شرکت مدیریت تولید برق یزد، یزد صندوق پستی ۳۶۵-۸۹۱۷۵ ایران

چکیده:

هدف این مقاله استفاده از انرژیهای قابل بازیافت برای تامین انرژی فرایند شیرین سازی آب به وسیله سیستمهای اسمز معکوس می باشد که به طور ویژه بر روی کاربرد توربین پمپ های بازیاب انرژی در طراحی سیستمهای آب شیرین کن اسمز معکوس آب دریا تاکید دارد. تکنولوژی تصفیه آب طی نیم قرن اخیر با پیدایش سیستمهای اسمز معکوس متحول گردیده است با این وجود مصرف انرژی زیاد این فرایند در مقایسه با سایر فرایندهای سنتی تصفیه آب استفاده از آنرا با محدودیت مواجه نموده است. در حدود نیمی از هزین ههای سیستم های آب شیرین کن اسمز معکوس هزینه مربوط به انرژی الکتریکی پمپهای فشار قوی می باشد، بنابراین استفاده از تکنیکهایی جهت کاهش انرژی مورد نیاز پمپهای فشار قوی سیستمهای اسمز معکوس باعث کاهش هزینه بهره برداری و نگهداری این سیستمها و استفاده گسترده تر از آنها م یشود. در این مقاله جزئیات طراحی یک سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس با کمک نرم افزارهای طراحی سامانه های اسمز معکوس به تفصیل بررسی خواهد گردید. همچنین میزان انرژی مورد نیاز سیستمهای اسمز معکوس با و بدون استفاده از سیستم بازیافت انرژی محاسبه و باهم مقایسه می گردد و میزان صرف هجویی در انرژی این سیستمهای اسمز معکوس که برای بازیافت انرژی از توربوشارژرهای هیدرولیکی (توربین پمپ بازیاب) استفاده می کند ارائه می گردد. با در نظر گرفتن یک توربین پمپ بازیاب انرژی در طراحی سیستمهای اسمز معکوس به سادگی می توان هزین ههای بهره برداری و نگهداری سیستمهای آب شیرین کن اسمز معکوس را کاهش داد. نصب چنین ابزاری در خطوط اسمز معکوس باعث کاهش مصرف انرژی به میزان ۳۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد و هزینه سرمای هگذاری مربوط به این ابزار نیز بسته به قیمت در مدتی در حدود ۳ سال قابل بازگشت می باشد. بنابراین استفاده از ابزارهای بازیافت انرژی که نقشی حیاتی را در تولید اقتصادی آب ایفا می کنند، جهت سیستم های اسمز معکوس آب دریا توصیه می گردد