سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

معصوم دوستی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مریم بیرانوندزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

هدف اساسی برنامهریزی توسعه، نائل شدن به توسعه پایدار است و بسیاری از برنامهریزان وسیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند. گردشگری به عنوان صنعتی نو پا و اثر گذار بر تمامی ارکان توسعه در سالهای اخیر، تأثیر به سزایی در تقویت بنیانهای اقتصادی جوامع داشته است. نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال، کسب درآمد، دریافتهای مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساختهای اجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع می شود، در مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است. در ایران با توجه به منابع بالقوه فراوان برای جذب گردشگری تلاشهایی در سال های اخیر برای توسعه این صنعت صورت گرفته است و با توجه به اینکه اقتصاد ایران اتکاء شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت داردضرورت دارد که برای رشد و توسعه همه جانبه صنعت توریسم با هدف جایگزینی درآمد نفت تلاشهای جدی صورت گیرد. در این بین شهرجاجرم دارای جاذبهها ، توانمندیها و پتانسیلهای طبیعی، رهنگی و تاریخی زیادی برای توسعه صنعت توریسم میباشد که با در نظر گرفتن پتانسیلهای موجود و سرمایه گذاریهای لازم می تواند یکی از محورهای اساسی توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه قلمداد شود همچنین می باشد. این پژوهش به دنبال آن است با استفاده از روش تحقیق تحلیلی – توصیفی و برداشتهای میدانی، جاذبهها و پتانسیلهای شهر جاجرم را در زمینه توسعه گردشگری مورد بررسی قرار داده و سپس راهکارهای اجرایی – عملی را در جهت توسعه صنعت گردشگری و در آمد زایی شهر جاجرم ارائه نماید.