سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی معین الدینی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سبحان رستمی – دانشجوی دکتری سازه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیرا روش نوین تحلیل هم هندسی بر پایه توابع نربز و با هدف یکپارچه کردن مدل سازی هندسه و تحلیل، ارائه شده است. ویژگی اصلی این روش استفاده از توابع پایه ای یکسان، در مدلسازی دقیق هندسه و تقریب فضای میدانی میباشد. در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی ویژگیهای این اروش، چگونگی استفاده از توابعT -اسپلاین در بهبودسازی و افزایش پیوستگی توابع پایه آن بررسی شود. توابع T -اسپلاین تعمیم یافته توابع نربز می باشند که علاوه بر دارا بودن تمامی خصوصیات نربز، توانایی بهبود سازی محلی و کاهش نقاط کنترلی را دارند. این توابع با ایجاد پیوندهای -T شکل در فضای اندیسی نیاز به عبور کامل خطوط را در شبکه بهبود یافته مرتفع می سازند . در این مقاله برتری استفاده از توابع -Tاسپلاین نسبت به روش های معمول بهبودسازی تحلیل هم هندسی نشان داده شده و در انتها با حل مثال عددی و بررسی نتایج، نشان داده شده است که استفاده از این توابع در تحلیل هم هندسی هزینه های محاسباتی را کاهش و در عین حال دقت و همگرایی را افزایش می دهد