سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشهرام قرشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و فرهنگ تهران
سعیدرضا صباغ یزدی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران
سهیل محمدی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کاربرد مواد دوسانگرد نظیر کامپوزیت ها به علت داشتن نسبت مقاومت به وزن بالا بصورت روزافزونی در حال افزایش است این مواد معمولا به شکل ورقه های نازک ساخته می شوند از این رو وقوع ترک در آنها محتمل است و بررسی مکانیک شکست آنها توجه بسیاری از محققان به خود جلب کرده است از آنجا که روشهای تحلیلی پاسخگوی بسیاری از مسائل پیچیده نمی باشند روشهای عددی گزینه مناسبی جهت تحلیل اینگونه مواد هستند روشهای بدون شبکه نسل جدیدی از روشهای عددی هستند که ویژگیشان استفاده از توابع دلخواهی از نقاط گرهی بدون نیاز به تشکیل شبکه ای المان از پیش تعریف شده می باشد یکی ازمعروفترین آنها روش بدون المان گالرکین است که در آن درونیابی حداقل مربعات متحرک براس ساخت توابع شکل به کار میرود که سبب پایداری تقریب تابع می شود. در مقاله حاضر برای تحلیل مواد دوسانگرد روش بدون المان گالرکین مورد استفاده قرار میگیرد.