سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وجیهه سلطانی قاسملو – دانشجو کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه شیراز
مریم آل عصفور – دانشجو کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه شیراز
زهرا روحانی سروستانی – کارشناس جهاد کشاورزی سروستان
سحر رستگاری نژاد – کارشناس کلینیک گیاهپزشکی سروستان

چکیده:

آفات ذرت از جمله عوامل خسارت زای این محصول مهم محسوب می گردند که سالانه با تراکم های مختلف، خسارت خود را وارد می کنند. در این تحقیق با استفاده از تله های فرمونی ۴ آفت در مزارع ذرت شهرستان سروستان، بخش کوهنجان تلاش بر ردیابی آنها شده و همچنین با کمک آمار به دست آمده قادر خواهیم بود در سال های آینده زمان مناسب سم پاشی را قبل از بروز خسارت های اقتصادی پیش بینی نماییم. در مزرعه ای به وسعت ۱۰ هکتار ۹ تله فرمونی برای هر یک از آفات نصب گردید. Agrotis segetum در سال ۸۸ به دلیل وجود دشمنان طبیعی و شرایط آب و هوایی جمعیت آفت در نیمه اوایل تیرماه کاهش یافته و سپس در نیمه دوم تیرماه به افزایش جمعیت پرداخته و در مرداد ماه جمعیت آن صفر شده است. Heliothis armigera آفت دیگری است که تله فرمونی آن در مزارع نصب گردید و افزایش جمعیت قوی این آفت در نیمه دوم تیر ماه چشمگیر بوده است. تله فرمونی برای آفت Spodoptera exigua نیز نوسانات جمعیت آن را در دو سال ۸۸ و۸۹ تقریبا مشابه نشان می دهد. نوسانات جمعیت Spodoptera littoralis به صورت افزایش و کاهش متوالی به دلیل تغییرات ناگهانی دمایی در سال ۸۸ بوده است