سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدکریم نائل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

اختراع تلفن و ابداع تلفن همراه ، تغییرات شگرفی رادر زندگی روزمره بوجود آورده است، امروزه تلفن های همراهتوسط همه اقشار جامعه بخصوص دانش آموزان و Ĥ تقریبدانشجویان مورد استفاده قرار می گیرند با رواج هرچه بیشترثیر تلفن همراه در جزئی ترین مسائل روزمره، نقش و به Ĥ تکارگیری آن در امر آموزش واضح تر از قبل احساس می شود.لذا می توان از این فن آوری به عنوان فرصتی برای آموزشبخصوص در امر آموزش ریاضی و آمار استفاده کرد مقاله حاضرمی کوشدکه، استفاده از تلفن همراه را به عنوان یک ابزار کمکMobile Math آموزشی با تکیه بر نرم افزار ماشین حسابکه قابلیت نصب روی بیشتر گوشی ها دارد، معرفی نماید. ایننرم افزار یکی از قوی ترین ماشین حساب موجود با زبان جاوابرای موبایل می باشد، که با هدف کاربری بین دانشجویان،مهندسین و محققین طراحی شده و زبان های انگلیسی، فرانسه،آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و پرتقالی را پشتیبانی و دارایامکاناتی از قبیل یک ماشین حساب حرفه ای حل دستگاه چندمعادله ، چند مجهولی از مرتبه دلخواه، انجام عملیات آماری وعمل درونیابی، حل عددی توابع چند جمله ای از مرتبه دلخواهو بسیاری قابلیت های دیگر می باشد. هرچند استفاده از تلفنهمراه به عنوان یک وسیله کمک آموزشی می تواند مفید باشداما بکارگیری این فن آوری مشکلات و محدودیت هایی ابزاریمانند کوچک بودن صفحه نمایش، سرعت پایین پردازندهاطلاعات، طول عمر باتری و….و نیز مشکلات فرهنگی و چالشهایی را در نطام آموزشی به دنبال خواهد داشت.