سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مکانیکماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیتمدر
احمد بناکار – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

نیاز بشر به آب، همگام با پیشرفتها روز به روز بیشتر و گستردهتر میگردد. با این حال هم اکنون آب به عنوان یک نیاز اولیه برای بسیاری از مردم به آسانی در دسترس نمیباشد. با توجه به این که آبهای شور دریاها و اقیانوس ها منابع عظیم آب روی کره زمین را تشکیل میدهند. میتوان از فرایند نمک زدایی استفاده، و آب دریا و اقیانوسها را شیرین کرد. تحقیقات زیای در این زمینه انجام شده و تکنولوژیهای مختلفی وجود دارد؛ اما مشکل عمده آنه ا مصرف زیاد انرژی، که خود منجر به افزایش هزینه نمکزدایی و در نتیجه اقتصادی نبودن آن میگردد. در این مقاله به توضیح روش نمکزدایی پراکنش (DDD) میپردازیم که انرژی کمتری مصرف میکند. یکی ازویژگیهای جالب توجه این روش کارکرد در دمای پایین است؛ بنابراین میتوان از تلفات حرارتی کارخانههایی که قابل استفاده در روشهای مرسوم نمک زدایی و یا کاربردهای دیگر نیستند؛ استفاده کرد.