مقاله استفاده از تکنیک خوشه بندی سیستم کلونی مورچگان بهبود یافته با هدف خوشه بندی داده های زلزله ایران (یادداشت فنی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از تکنیک خوشه بندی سیستم کلونی مورچگان بهبود یافته با هدف خوشه بندی داده های زلزله ایران (یادداشت فنی)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل خوشه بندی
مقاله سیستم کلونی مورچگان
مقاله زلزله
مقاله الگوریتم های فراابتکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مینایی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان مقدم احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تکنیک خوشه بندی از مهم ترین تکنیک های داده کاوی و شاخه ای از تحلیل آماری چند متغیره بوده و روشی برای گروه بندی داده های مشابه در خوشه های یکسان است. با بزرگ تر شدن بانک های داده ای، تلاش محققان برای یافتن روش های خوشه بندی کارا و موثر متمرکز شده است تا از این راه بتوانند زمینه تصمیم گیری سریع و منطبق با واقعیت را فراهم آورند. بدین منظور، در این مقاله تکنیک خوشه بندی بهبود یافته سیستم کلونی مورچگان (IASC)‎ با هدف ارائه یک الگوریتم خوشه بندی سریع و با دقت بالا پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم روی داده های زلزله ایران، نشان از دقت و سرعت الگوریتم و کاهش زمان اجرا دارد. همچنین الگوریتم پیشنهادی قادر است داده های پرت را شناسایی کند.