سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین گلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محترم شاقلیان – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

نتیجه عمل فراوری میوه انار آب میوه و بقایای انار تفاله است که مخلوطی از دانه یا هسته ساقه وپوسته می باشد می توان از ضایعات هسته انار به عنوان یک منبع روغنی جدید استفاده نمود و روغن آن را استحصال کرد از آنجایی کهروغن انار به عنوان یکی از لیپیدهای دارویی شناخته شده است تولید این روغن از نظر تغذیه ای نیز بسیار حائز اهمیت می باشد اطلاعات درمورد ترکیب اسیدهای چرب روغن انار کمک می کند تا درمورد خاصیت های تغذیه ای آن بیشتر بدانیم بیشترین اسید چرب این روغن اسید لینولنیک به میزان ۷۷/۱۲ درصددرادامه اسید لینولئیک ۷/۹% اولئیک اسید ۷/۰۵درصد استئاریک اسید ۲/۳% و پالمتیک اسید ۳/۸ درصد می باشد روغن انار بدلیل دارا بودن اسید لینولئیک به مقدار بالا باعث جلوگیری از سرطان کولون و سرطان پوست جلوگیری از افزایش سریع سلولهای سرطانی کاهش تجمع تری اسیل گلیسرول درکبد می شود.