سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد دلخواهی –
اصغر اصغری مقدم –

چکیده:

ابخوان شیرامین مانند اکثر آبخوانهای حاشیه دریاچه ارومیه ف در چند سال اخیر شاهد افزایش بی سابقه شوری و کاهش کیفیت آب های زیرزمینی بوده است ؛ بطوریکه در اکثر نواحی آن آب های زیر زمینی فاقد قابلیت شرب و بعضا کشاورزی شده است. پس از نمونه برداری از ۲۰ حلقه چاه و تعیین پارامترهای کیفی و شاخص اشباعیت کانیهای کلیست ، دو لومیت ، ژیپس و هالیت ، از شاخص اشباعیت کلیست و تعویض یونی معکوس جهت تعیین محدوده نفوذ آب شور و همچنین مناطق مستعد جهت تغذیه مصنوعی استفاده گردید. در اکثر نواحی ، آبخوان نمونه های دارای فرایند تعویض یونی معکوس دارای رسوب کلیست نیز بودند (نشانه نفوذ آب شور ). همچنین مناطقی که جبهه تعادل کایست از گسترش بیشتری برخوردار است حاوی جریان ورودی بیشتر و در نتیجه جهت پروژه های تغذیه مصنوعی مناسب می باشند.