سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بنت الهدی رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

کشک بهعلت ارزش غذایی تغذیه ای و درمانی خود یک غذای کامل می باشد دراین تحقیق سعی شده به کشک تهیه شده از شیر گوسفند درصد مواد معطر افزوده شود و از پانل ها جهت تعیین طعم استفاده شود و نتایج حاصل از این تست درجداول آماری و با استفاده از نرم افزار sas تعیین شد نتایج اولیه حاکی از آن است که پانلها از کشک مخلوط که حاصل مجموع گیاهان مدنظر بود بیشتر مورد تایید قرارگرفت همچنین در این تست از کودکان نیز استفاده شد که اکثر طعم نمونه ۵ یا نمونه مخلوط را تایید نموده اند.