سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکتری دانشگاه University Kebangsaan Malaysia UKM
علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکتری دانشگاه University Kebangsaan Malaysia UKM

چکیده:

در پاسخ به لزوم افزایش مقاومت و کنترل جریان آب در خاک هایی که ریز بودن بیش از حد منافذشان مانع از نفوذ مواد تزریقی سیمان پرتلند است، از مواد شیمیایی برای تزریق خاک استفاده می گردد. پس از بررسی ها و مطالعات گوناگون، برای اولین بار در کشور عزیزمان روش تزریق شیمیایی برای آب بندی قسمتی از پی جوش سنگی (کلوخه ای) سد کرخه در ناحیه ای موسوم به گالری ۹۵۰ (با توجه به عدم امکان احداث دیوار آب بند در محل مذکور و نیز عدم موفقیت کامل پرده تزریق سیمانی اجرا شده در جلوگیری از نشت) مورد توجه قرار گرفت. به منظور دستیابی به بعضی از اهداف اولیه، تزریق شیمیایی آزمایشی در دو نوبت انجام شد. نوبت اول که در نیمه اول آبان ۱۳۸۲ به اتمام رسید، گمانه های مثلثی به فواصل۱/۵ متر و عمق تقریبی ۵ متر را شامل م یشد که در ترانشه ای در نزدیکی گالری ۹۵۰ حفاری شده بودند. در نوبت دوم تزریق شیمیایی آزمایشی که تا اواخر اسفند ۱۳۸۲ به طور انجامید، از گمانه های خطی به فواصل تقریبی ۱/۸ متر و عمق تقریبی ۶۰ متر استفاده شد که شرایط موجود در این نوبت تا حد زیادی مشابه تزریق اصلی شیمیایی است. تزریق های آزمایشی انجام شده در سد کرخه، ضمن به اثبات رساندن کارایی روش اتخاذ شده در کنترل زه، نتایج و تجربیات گران بها و منحصر به فردی را به همراه داشت که مهم ترین آنها را می توان سازمان و روش اجرا، انتخاب مصالح و مواد مورد نیاز، مشخص شدن مشکلات اجرایی، طر حهای اختلاط مناسب و نیز سیستم های تهیه، تحویل و تزریق مواد شیمیایی برشمرد. در این نوشتار ضمن معرفی تزریق شیمیایی، نتایج و تجربیات حاصله از تزریق های آزمایشی در سد کرخه مورد بحث قرار می گیرد