سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیات علمی مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این تحقیق به بررسی روش فتو اکسیداسیون ازونUV/به منظور از بین بردن اجزای سمی ومقاوم پساب های صنعتی می پردازد. در اینروش مشخص شده است که ترکیب پرتوUV و ازون برای اکسید کردن شیمیایی و شکستن ترکیبات به ترکیبات حد واسط و در نهایت بهCO2 و H2Oبسیار موثر می باشد. اطلاعاتی در مورد فرآیند ازونUV/ اصول آن، عملکرد، کینتیک و کاربردهای این روش ارائه و توضیح داده شده است علاوه بر آن، پالایش آلاینده های خاصی که از اهمیت زیادی در صنعت برخوردارند و تاثیر پارامترهای تجربی مختلف نظیر ، زمان ، غلظت و غیره بر کارآیی این فرایند مورد بحث وبررسی قرار گرفته است