مقاله استفاده از ترکیب یون مس، اسید آسکوربیک و اکسیژن محلول تحت فشار در گندزدایی پساب ثانویه فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از ترکیب یون مس، اسید آسکوربیک و اکسیژن محلول تحت فشار در گندزدایی پساب ثانویه فاضلاب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید آسکوربیک
مقاله کلیفرم های گرماپای
مقاله پساب ثانویه
مقاله گندزدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده رامین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از اسید آسکوربیک (AA) به همراه یون مس (Cu) در گندزدایی، بر اساس این یافته بوده است که طی اکسیداسیون AA در حضور Cu، ترکیباتی تولید می شوند که از خود اثر ضدمیکروبی نشان داده و حتی توانایی نابود کردن اسپورهای برخی از باکتری ها را دارند. تحقیقات بیشتر نشان داد حضور اکسیژن محلول در این فرآیند ضروری است. بر این اساس و با توجه به مشکلات گندزداهای رایج کنونی فاضلاب مانند کلر و متعاقب آن لزوم یافتن روش های دیگر، هدف این تحقیق بررسی عملکرد ترکیب Cu-AA و اکسیژن محلول در گندزدایی پساب فاضلاب می باشد.
روش کار: این تحقیق با تزریق دوزهای مختلف گندزداها در دو حالت اعمال و عدم اعمال اکسیژن محلول تحت فشار انجام شد. استاندارد خروجی کلیفرم های گرماپای سازمان محیط زیست ایران و رهنمود سازمان جهانی بهداشت بعنوان سطح قابل قبول گندزدایی مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، استفاده ترکیبی از یون مس و اسید آسکوربیک در دوزهای متعارف توانست استانداردهای مشخص شده را تامین نماید. اضافه کردن اکسیژن محلول تحت فشار، کارایی این سیستم را افزایش داد. تزریق دوز ۳Cu+50AA (mg/L) در هر دو حالت حضور و عدم حضور اکسیژن محلول، سبب تامین رهنمود WHO شد. استاندارد محیط زیست ایران فقط در دوز آخر (۵Cu+100AA) و در حضور اکسیژن محلول برآورده شد.
نتیجه گیری: در تحقیق حاضر از ترکیب Cu-AA و تزریق اکسیژن در گندزدایی نمونه پساب در شرایط پایلوت استفاده شد. کارایی حذف کلیفرم های گرماپای این ترکیب قابل قبول بوده و در دوزهای متعارف، استاندارد مورد نظر را برآورده کرد.