مقاله استفاده از ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد در پیش بینی بحران مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۶۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد در پیش بینی بحران مالی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران مالی
مقاله صورت جریان وجه نقد
مقاله رگرسیون لوجستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زندی دره غریب سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر با افزایش وضعیت رقابتی در بازارهای مالی، برخی از شرکت ها دچار بحران مالی و سپس ورشکستگی و نهایتا به ناچار از گردونه رقابت خارج شدند. بنابراین پیش بینی بحران مالی به موضوعی مورد علاقه و با اهمیت برای ذینفعان شرکت تبدیل شده است تا از این طریق بتوانند تصمیمات لازم را به موقع اخذ نمایند. در این پژوهش با استفاده از ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد به عنوان یک عامل عینی طبق بیانیه ۹۵ هیات استانداردهای حسابداری مالی و استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران به صورت جداگانه به پیش بینی بحران مالی پرداخته می شود. بدین منظور ۵۲ شرکت سالم و ۵۲ شرکت دارای بحران مالی با استفاده از سه معیار: کاهش بیش از ۴۰ درصد سود تقسیمی نسبت به سال قبل، سه سال متوالی زیان خالص و ماده ۱۴۱ قانون تجارت در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ انتخاب گردید و با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک به پیش بینی بحران مالی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد طبق بیانیه ۹۵ هیات استانداردهای حسابداری مالی در پیش بینی بحران مالی موثر می باشد و تاثیر این ترکیب ها بیش از سایر نسبت های مالی موجود در تحقیق می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد طبق استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران در پیش بینی بحران مالی موثر نمی باشد.