سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد غفاری گوشه – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی رزاز – استادیاران و اعضا هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
سیدقدرت اله سیف السادات –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اصول عملکرد نمونهی جدیدی از محدودسازهای جریان خطا به نام جبران سازسری ولتاژ نوع محدودساز جریان خطای ابررسانای اکتیو ASFCL به همراه استراتژی کنترلی مناسب جهت تشخیص خطا و عملکرد مبدل PWM پرداخته شده است ASFCL ازترانسفورماتورهای ابررسانا با هسته هوا و مبدل منبع ولتاژ کنترل شونده تشکی لشده است سیم پیچ اولیه ی ترانسفورماتورابررسانا به صورت سری با مدار اصلی aC قرارمیگیرد و سیم پیچ ثانویه به مبدل PWM متصل شده است درحالت عملکرد نرمال شاردرهسته ی هوا به مقدارصفر جبران سازی شده بنابراین درحالت جبران ساز اثری برمدار اصلی ندارد درحالت اتصال کوتاه با کنترل دامنه و زاویه ی فاز جریان سیم پیچ های دوم امپدانس محدود ساز که بصورت سری با مدار اصلی قرارگرفته تنظیم شده و جریان خطا درسطوح مختلف کاهش می یابد. جهت تشخیص خطا و تعیین مدعملکردی خطا برای مبدل به دلیل سادگی درطراحی کنترل از استراتژی کنترلی تشخیص خطا درمحورهای dpo استفاده شده است.