سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم حاج محمدی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله مدل تحلیلی پوششی داده های چندمعیاری MCDEA با مدلهای تخصیص مکان دریک محیط فازی تلفیق می شود مدل تخصیص مکان مدلی است که نحوه مکان یابی امکانات و واگذاری تقاضا را به گونه ای تعیین می کند که هزینه حمل و نقل و هزینه مکان یابی ثابت مینیمم شود با استفادها ز تحلیل پوششی داده ها DEAمی توان علاوه بربهبود تصمیم گیری کارایی عملکرد را نیز افزایش داد مدل ترکیبی حاصل یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفی فازی است که برای مساله تعیین موقعیت امکانات و واگذاری تقاضا به طور مناسبی به کار می رود سپس دو روش حل برای تبدیل مساله چندهدفه به یک مساله تک هدفه مطرح و مقایسه روش ها انجام شده است.