مقاله استفاده از تحلیل گرادیان متریک های منظر جهت بررسی تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از تحلیل گرادیان متریک های منظر جهت بررسی تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات فضایی-مکانی
مقاله متریک های منظر
مقاله اکولوژی منظر
مقاله جی آی اس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بنیس مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: بنایی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: دارایش رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنالیز گرادیان به منظور تحلیل پوشش گیاهی ابزار مناسبی می باشد و در این آنالیز متریک های منظر در مطالعه فرایند توسعه شهری موثر و مفید هستند. بر این اساس در این مطالعه هدف آن است تا با استفاده از آنالیز گرادیان و متریک های منظر، تغییرات فضای سبز شهری در طی یک دوره پنج ساله (۱۳۹۰- ۱۳۸۵) بررسی شده و نیروهای مسبب این تغییرات شناسایی گردند. به این منظور، شهر تبریز با توجه به ماهیت خود که با فرایند های گوناگون تاثیرگذار در کاربری فضای سحبز رو برو است، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیده است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های موضوعی، آنالیز عمومی الگوی فضای سبز شهر بر اساس دو متریک منظر صورت گرفت. سپس با استفاده از دو ترانسکت در جهات مختلف شهر، آنالیز گرادیان با استفاده از متریک های منظر و از طریق آنالیز پنجره متحرک توسط FRAGSTATS انجام پذیرفت. بدین ترتیب تغییرات فضای سبز در طی دوره مورد مطالعه به همراه نیروهای مسبب آن آشکارسازی گردید. بر این اساس به نظر می رسد که ارزش اقتصادی زمین و راهبردهای مدیریت شهری از مهم ترین عوامل تغییرات فضای سبز شهر تبریز به شمار می روند.