سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا حسن زاده قاسمی – استادیارگروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای حل دسته ای از معادلات غیر جبری به ویژه معادلات جبری مثلثاتی ارائه شده است. تاکنون روش های عددی متنوعی برای حل معادلات غیر جبری ارائه شده است. اما در استفاده از این روش ها، فقدان حل تحلیلی معضلاتی را ایجاد می کند. روشی که در این مقاله ارائه شده است، یک روشی تحلیلی- عددی است که ریشه های این دسته از معادلات را به سادگی در اختیار ما قرار م یدهد. در این روش با استفاده از تابع لمبرت تمام ریشه های معادلات غیرجبری بخصوص معادلات جبر ی- مثلثاتی محاسبه می شود. همچنین با ترکیب این تابع و مفهوم تاخیر زمانی، برای حل دست های از معادلات غیر جبری مرتبه بالا روشی ویژه ارائه شده است. مقایسه نتایج حاصله از تابع لمبرت و روش های مرسوم که قبلا استفاده میشده، نشان دهنده صحت محاسبات انجام شده در این مقاله است