سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مسعود یاوری چگنی – موسسه آموزش عالی نقش جهان

چکیده:

تغییر ساختار و ایجاد بازارهای برق ازمهمترین مباحثی استکه هم اینکه صنعت برق به آن توجه دارد سرویسهای جانبی در بازار برق دراین چارچوب معرفی می شوند که از جمله می توان به سرویس توان راکتیو و کنترل ولتاژ در شبکه انتقال اشاره کرد برای استفاده از این نوع سرویسهای جانبی لازم است که هزینه های اقتصادی مربوطه در چارچوب تغییر ساخترا مورد توجه واقع شود با مدلهای پخش بار سنتی نمی توان قیمت توان راکتیو را بدست آورد زیرا دراین مدل ها هزینه های تولید توان راکتیو درنظر گرفته نمی شود دراین مقاله به قیمت گذاری توان اکتی و و راکتیو براساسهزینه های حدی با استفاده از پخش بار بهینه OPF برروی یک سیستم ازمون ۹ شینه بوسیله روش برنامه ریزی خطی متوالی توسط نرم افزار MATLAB پرداخته شده است.