سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مهدی رضوی روحانی – گروه بهداشت وکنترل مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
سید سیاوش ساعی دهکردی – گروه بهداشت وکنترل مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
علی بابائیان – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی ارومیه

چکیده:

در این تحقیق خلاصه اثر BHA به تنهایی و همراه با EDTA بر روی کیفیت نگهداری گوشت چرخ کرده مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا MIC این عوامل روی ارگانیسمهای گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد.MIC , BHA روی Staphylococcus aureus RTCC-1885 و Escherichia coli FHOU-101 به ترتیب ارقام ۱۷۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر حاصل گردید. اثر ممانعت کنندگی BHA بر روی E.coli با افزایش EDTA تقویت گشته و MIC=300 میکروگرم بر میلی لیتر حاصل گشت.افزودن BHA درمقادیر ۵۰۰ و ۲۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ppm به گوشت چرخ کرده استریل که با S.aureus و E.coli تلقیح شده بود ، تعداد باکتری را در طول ۷ روز در دمای ۱۰ درجه سانتی گرادکاهش داد. هر چه مقدار BHA که به گوشت اضافه شده بیشتر می شد ، خاصیت ضد میکروبی BHA افزایش پیدا می کرد . همچنین BHA با همان مقادیر فلور میکربی گوشت چرخ کرده غیر استریل را در طول مدت نگهداری کاهش داد. افزودن EDTA خاصیت ضد میکربی BHA بر روی فلور میکربی گوشت را افزایش داد.